SC Spot Optik SRL,cu punct de lucru pe stradă Bld Eroilor nr 11 Cluj Napoca,fiind înregistrat la Registrul Comerțului cu nrJ12/910/2014, CUI RO32905806 am luat măsuri tehnice și organizatorice în vederea respectării datelor cu caracter personal împotriva pierderii, modificariisau în vederea eliminării riscurilor privind accesul neautorizat.

Astfel, datele cu caracter personal prelucrate de noi sunt în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal și a Regulamentului UE 2016/679 (în continuare
GDPR)

Tipul de date cu caracter personal – datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate de către noi sunt date precum: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, adresa, CNP.

Modalități de colectare a datelor se face prin: completarea unui formular privind solicitarea de informații/ oferte sau abonarea la newsletter-ul nostru, și prin realizarea unei achiziții de produse.

Totodatăprecizăm faptul  site-ul nostru se adresează persoanelor având vârstă de peste 18 ani, datele colectate sunt necesare conform legii fiscale și legilor de administrare fiscală a Românieiși sunt necesare pentru realizare de contract și/sau realizarea de facturi fiscale pentru produsele și serviciile comercializate de către noi.

  1. DEFINIȚII ȘI TERMENI:
   a. Date cu caracter personal– orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ( ”persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale
  2. Operator de date –înseamnă persoană care transferă datele cu caracter personal, și care este reprezentantul nostru în realatia noastră cu dumneavoastră.
  3. Măsurile tehnice și organizatorice de securitate– înseamnă măsurile menite  protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii
   accidentale, modificăriidivulgării sau accesul neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o rețea, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare.
  4. Categorii de date prelucrate– datele cu caracter personal (prenumele, numele, adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar în situația în care aceste
   date sunt introduse de către persoană interesatăîn rubricile create pe site-ul nostru (ex. rubrica privind solicitarea de informații/oferte sau abonarea la newsletter)
  5. Prelucrarea datelor personale: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau
   fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrareaorganizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționareaștergerea sau distrugerea.
  6. DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM
   Folosim datele dvs. cu caracter personal pentru a putea beneficia de serviciile noastre după cum urmează:
   a. Datele pentru serviciul newsletter:
   Prelucrăm datele dumneavoastră constând în nume și adresa de e-mail pentru abonarea la newsletterul nostru.
   Odată cu accesarea site-ului web este vizibilă opțiunea privind abonarea la newsletter-ul nostru sens în care, pentru a va abona este necesar  apăți butonul ”Abonare Newsletter”.
   Consecutiv acestei etape privind acordul la abonare, vi se solicită  introduceți o serie de date despre dvs. care  ne permită  va trimitem oferte și informații relevante, precum și  va
   exprimați acordul cu privire la modalitatea în care doriți  comunicăm.
   Prin această abonare veți beneficia de acțiunile de marketing direct specifice segmentului nostru de activitate și prin care va vom ține la curent cu produsele, serviciile și campaniile
   noastre, respectând dispozițiile legale în vigoare.
   Utilizarea datelor încetează de îndată ce renunțați la serviciul newsletter. Aveți posibilitatea de  a renunta oricând și în mod gratuit la serviciul newsletter prin: bifarea opțiunii “Dezabonare”
   din cadrul newsletterului sau trimiterea unui email la adresa de contact a site-ului prin care solicități în mod expres dezabonarea sau prin accesare linkului următor.
   b. Datele pentru solicitarea de informații/oferte
   Prin completarea formularele de contact, destinate potențialilor clienți sau parteneri, ne oferiți acces la datele dumneavoastră de contact pe care le vom folosi pentru a răspunde solicitărilor
   și întrebărilor adresate.
   c. Plugin-urile de rețelele sociale și utilizarea cookie-urilor
   Pagină noastră de internet utilizează „plugin-uri” de la operatorii de rețele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de rețele sociale de pe pagină noastră de internet sunt
   marcate clar și distinct.
   Prin intermediul acestor plugin, noi nu colecteam / stochează date personale ale clienților. Pe lângă clienții noștri, potrivit modalității de funcționare a rețelelor de socializare, există posibilitatea  și prietenii virtuali ai clienților noștri  vizualizeze pagină noastră  urmare a aprecierii pagnii noastre web.
   Cu privire la utlizarea Cookie-urilor (terminologia include „Internet Cookie”, „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie” ) precizăm  acestea sunt fișiere sau informații care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tabletă) atunci când accesați Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și nu poate accesa informațiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menționăm  această tehnologie nu conține programe software, viruși sau spyware. Utilizăm cookie-urile pentru a face site-ul mai ușor de utilizat și pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele și necesitățile dumneavoastră. Cookie-urile sunt utilizate și pentru a mari viteză viitoarelor dumneavoastră activități și experiențe pe site-ul nostru. Mai multe detali și informații despre cookies în secțiunea cookies de pe site-ul nostru.

 

III. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR
În general, toate informațiile colectate sunt utilizate în scopul prevăzut, pentru care le-ați trimis către noi, menționat în momentul colectării sau în politică de confidențialitate. Putem utiliza
datele dumneavoastră personale într-unul din următoarele scopuri :
– folosim datele dvs. de contact pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră comunicate fie prin utilizarea formularului de contact sau în mod direct folosind adresa noastră de e-mail sau
poștală;
– folosim adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o în vederea primirii informațiilor comerciale cum ar fi newsletter, promoții, oferte etc, dacă v-ați oferit consimțământul în acest sens;
– folosim informațiile colectate prin intermediul cookies, pixels sau plug-ins pentru a va oferi o experiență optimizată atunci cant utilizați site-ul nostru
– putem folosi datele dvs. în scopuri statistice, pentru evaluarea gradului de satisfacție al clienților în raport cu serviciile noastre. Răspunsurile dumneavoastră sunt strict confidențiale și vor fi utilizate exclusiv în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre; datele sunt colectate și prelucrate prin intermediul unei aplicasii externe astfel încât nu va există nicio conexiune între datele dumneavoastră cu caracter personal și răspunsurile date de dumneavoastră prin aceste chestionare.
– folosim datele dvs. în scopul realizării facturii fiscale conform legilor României.
– folosim datele dvs. Nume, Prenume, Adresa, Telefon, Email în vederea livrării produselor și sau serviciilor noastre, acestea fiind oferite mai departe colaboratorilor noștrii (firma de curierat, firme de service, etc.)
– în cazul unor situații extraordinare datele dvs. vor putea fi transmise organelor și instituțiilor statuluila cerință și solicitarea acestora

Dacă alegeți  nu oferiți orice informații personale atunci când sunt solicitate, este posibil  nu puteți participa la anumite activități și caracteristici personalizate pe site-urile noastre și 
aveți acces limitat la serviciile și ofertele speciale. De exemplu, dacă refuzați  împărtășiți adresa dumneavoastră de email, nu veți putea primi niciun newsletter și nu ne veți putea contacta prin intermediul formularului de pe site.
Cu toate acestea, pentru a caută pur și simplu în site-urile noastre și pentru a află mai multe despre produsele noastre, nu trebuie  ne oferiți nici un fel de informații personale.

  1. TRANSFERUL DE DATE
   Va garantăm  datele dvs. nu vor fi vândute sau închiriate către alte persoane fizice sau juridice, astfel încât  poată fi folosite de către alte companii, fără consimțământul tău. Cu
   toate acestea, vom putea comunica datele tale unor terți pentru a ne asigura  beneficiați de serviciile noastre, cum ar fi către furnizori de servicii care asigura funcționarea site-ului, agenții
   de marketing care asigura comunicarea newsletterului, autorități sau instituții publice în vederea îndeplinirii obligațiilor legale etc.
  2. DREPTURILE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:
   Potrivit RGPD, în calitate de persoană vizată beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:
   a. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului  se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc șiîn
   caz afirmativ, acces la datele respective.
   b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicită Operatorului și de a obținefără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc și/sau de a obține
   completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea  în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor
   contului.
   c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică
   anumite motive menționate în RGPD.
   d. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
   e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și de a le transmite către un al operator.
   f. Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter  personal care va privesc, în condițiile RGPD.
   g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatăinclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
   h. Dreptul  va adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați  datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.
   Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
   Bld. General Gheorghe Magheru 28-30,
   010336, BucureștiRomânia
   Tel: 031 805 9211
   www.dataprotection.ro
   Pentru exercitarea acestor drepturi va rugăm  ne transmiteți o cerere scrisă și semnată de dvs. folosind datele de contact specificate pe pagină de contact.
  3. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
   Ne rezervăm dreptul în mod discreționar adăugăm modificăm sau  eliminăm în viitor elemente din această Politică de Confidențialitate pentru a ne asigura  informațiile
   conținute furnizează o informare relevanță și adecvată cu privire la colectarea și procesarea de către noi a datelor dvs. personale.